Language  

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

GENEL SEKRETERLİKGenel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.🔸 Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak

🔸 Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak

🔸 Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

🔸 Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak

🔸 Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek

🔸 Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.Mehmet KARAKAŞ Genel Sekreter

E- posta: mehmet.karakas@belek.edu.tr

Muhammet KAYA Genel Sekreter V.

E - posta: muhammet.kaya@belek.edu.tr 

Akın BİLGİN, Genel Sekreter Yardımcısı

E- posta: akin.bilgin@belek.edu.tr 

Dahili: 1049Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanım Formu için Tıklayınız