Language  

Yayınlar

Yayınlar

MEKANSAL ÇALIŞMALAR DERGİSİ

SPATIAL STUDIES DERGİSİ, mimari ve iç mimari tasarım, coğrafi bilgi sistemleri, mimarlık ve çevre, iç mekân malzemeleri, şehir-bölge planlama ve peyzaj mimarlığı, mimari mirası koruma ve restore etme, yapı üretimi, yapı fiziği, yapı mühendisliği, proje yönetimi ve yapım yönetimi, kent ve çevre tasarımı çalışmaları, mimarlık ve teknoloji, dijital mekanlar ve arkeoloji alanlarında makalelere yer veren; ‘’Dergipark’’ üzerinden açık erişim şeklinde yılda iki kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir.

◼ Dergimizin yayımlanan güncel sayısına ulaşmak için tıklayınız.
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR DERGİSİ
❗ Makale Gönderim Tarihi:
Başlangıç: 25 Ocak 2023  Bitiş: 20 Mart 2023

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, ulusal, hakemli ve açık erişimli bir elektronik dergidir. Amacı; medya, iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında akademik çalışmaları desteklemek ve yeni perspektiflere yer vermektir.
Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi; medya, kitle iletişimi, kültür, çağdaş kültür ve popüler kültür ile ilgili analizler üzerine odaklanır. Ayrıca söz konusu alanların; sosyal ilişkiler, bireylerin deneyimleri ve anlam dünyaları üzerindeki dönüştürücü etkilerine yönelik çalışmalar da derginin kapsamı içerisinde yer alır.
Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Asos Index ve EbscoHost tarafından indekslenmektedir .

DergiPark üzerinden makale başvurusu yapmak için tıklayınız.
◼ Dergimizin yayımlanan güncel ve geçmiş tüm sayılarına ulaşmak için tıklayınız.
UMAY SANAT VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
❗ Makale Gönderim Tarihi:
Başlangıç: 16 Mart 2023


Umay Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Antalya Belek Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İnsani Bilimler Fakültesi tarafından 2023 yılında kurulmuştur. Umay Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi dil, edebiyat, halkbilimi, eğitim bilimleri, yabancılara Türkçe öğretimi, sanat, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, gastronomi ve güzel sanatlar ile ilgili alanlarda bilimsel makalelere, çevirilere, tanıtma/eleştiri yazılarına ve denemelere yer vermektedir. İki bölümden oluşan derginin asıl kısmını oluşturan ilk bölümde hakemlik süreci sonucu kabul edilen makalelere yer verilirken ikinci bölümde hakemlik süreci gerektirmeyen çevirilere, tanıtma/eleştiri yazılarına ve denemelere yer verilmektedir. Dergi, basılı ve “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

◼ DergiPark üzerinden makale başvurusu yapmak için tıklayınız.