Language  

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Bşk.

  • Anasayfa
  • Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Bşk.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Bşk.

KURUMSAL İLETİŞİM VE TANITIM DAİRE BAŞKANLIĞI

◾ Sene içerisindeki tanıtım, halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetlerinin, stratejik plan dâhilinde planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi.

◾ Marka görünürlüğünün geliştirilmesi.

◾ Üniversitenin basın görünürlüğüyle ilgili her türlü çalışmanın planlanması ve uygulanması.

◾ İletişim ve Pazarlamaya yönelik kampanyaların geliştirilmesi ve bu yöndeki organizasyonların koordine edilmesi.

◾ Üniversitenin tüm iç ve dış tanıtım materyallerinin planlanmasının ve üretiminin koordine edilmesi.

◾ Üniversite içi ve dışı organizasyonlara yönelik grafik tasarımların planlanması, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi.

◾ Üniversite içi idari ve akademik organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesine destek sağlanması.

◾ Üniversitenin tanıtıma yönelik tüm öğrenci, mezun ve aile iletişimlerinin koordine edilmesi.

◾ Çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı kazanım sağlayacak is birliklerinin oluşturulması.

◾ Üniversitenin web ve sosyal medya içeriklerinin belirlenmesi ve uygulanması hususunda birim çalışmalarını koordine eder ve aylık plan ve rapor olarak mütevelli heyetine ve genel sekreterliğe bildirir.

Burcu YILDIRIM PARLAK, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı

E- posta: burcu.parlak@belek.edu.tr 

Dahili: 1032

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Görev Tanım Formu için Tıklayınız